Контакти

ВДГ АД Вандергеетен

София 1592, Аерогара София;
ул "Продан Таракчиев" 12

тел: 02 / 9488 501;
факс: 02 / 9488 500

E-mail: vdg@einet.bg

Лица за контакт:

Г-жа Евелина Иванова - изпълнителен директор   

Г-н Владимир Иванов - президент

Адрес на управление: София, ул. "Продат Таракчиев" 1592 12

Адрес на регистрация: София, ул. "Продат Таракчиев" 1592 12

Телефон: +359 2 9488501, +359 2 9488502

Факс: +359 2 9488500

Електронна поща: vandergeeten@vdg-bg.com; vdg@einet.bg

Свържете се с нас

*Всички полета са задължителни!